DOBRÁ KOMUNIKÁCIA POMOCOU DIGITÁLNEHO SYSTÉMU DDS

Vo väčšine domov existujú dorozumievacie systémy, no štandardom bol v minulosti analógový - štvorvodičový systém s obmedzenými užívateľskými vlastnosťami, ktorý umožňuje len vyzvonenie domáceho (bytového) telefónu od brány a otvorenie dverí. Tento typ systému skutočne poskytuje len základnú komunikáciu, ktorá bola a je veľakrát zneužívaná, pretože neexistuje spôsob ako systém kontrolovať. A prečo vôbec kontrola?

Je bežné, že z bytov sa otvárajú dvere bez toho, aby sa dotyčný obyvateľ spýtal, koho do domu vpúšťa a tu dochádza k úplnému zlyhaniu všetkej snahy zvýšiť bezpečnosť.

Preto ak sa uvažuje o vynaložení finančných prostriedkov na kvalitný komunikačný systém, s určitosťou sa odporúča inštalácia digitálnych dvojvodičových systémov. Poskytujú zaujímavé funkcie ako napr. telefonovanie medzi bytmi, identifikácia užívateľa pri otváraní z bytu, možnosť pripojenia k PC a kontroly prevádzky a užívania systému. Zaujímavé je aj vyhotovenie elektrického vrátnika s číselnou klávesnicou, vhodného najmä pre domy veľkým počtom účastníkov. Jeho malé rozmery, jednoduchosť používania a hlavne cena sú zárukou správnej voľby.

Digitálny dvojvodičový systém DDS:
  • adresné odblokovanie dverí z domáceho telefónu
  • číselné kódy pre vyzvonenie bytov
  • interkomové spojenie bytov
  • 8 elektrických vrátnikov v systéme
  • prepojenie s prístupovým systémom
  • záznam udalostí DDS v programe BBIQ
karat filip a elegant
pdf technické vlastnosti DDS, (pdf)
pdf užívateľské výhody DDS, (pdf)
pdf "Nie je digitál ako digitál...", článok (pdf)


home