AKO SA ZAPOJIŤ DO PROJEKTU

Pokiaľ sa zástupcovia vlastníkov rozhodnú zapojiť do projektu, je potrebné, aby zvážili možnosti domu a postup realizácie. Dôležitá je príprava, komunikácia s obyvateľmi a správne chápanie využitia jednotlivých prvkov projektu.

Odporúčaný postup pred realizáciou projektu:

1. Kontaktujte autora projektu a informujte ho o svojom záujme o projekt. My vám poskytneme dostupné materiály, ktoré vám pomôžu oboznámiť sa s prvkami projektu. Všetky materiály sú poskytované nezáväzne a bezplatne.

2. Premyslite si uvedené body:
  • aké problémy je potrebné v dome riešiť,
  • aké technické zabezpečenie by by ste uprednostňovali,
  • aké prevádzkové a organizačné opatrenia považujete za vhodné pre váš dom,
  • aké sú finančné možnosti domu,
  • aký je očakávaný časový horizont realizácie (realizácia po etapách),
  • základné údaje o dome (počet bytov, vchodov, obyvateľov, stav aktuálneho technického zabezpečenia, situačná schéma/pôdorys domu..)
Opäť nás kontaktujte a informujte sa o možnosti prezentácie, kde nám tieto skutočnosti predstavíte a spoločne pripravíme návrh technického a organizačného riešenia vrátane správy systému pre váš dom a odporučíme vám autorizované montážne firmy - realizátora projektu.

3. S vybraným realizátorom si najskôr dohodnite obhliadku domu a požiadajte ho o vypracovanie presnej cenovej ponuky na technické komponenty vrátane práce. Na obhliadku pozvite aj iné zainteresované osoby napr. požiarného technika a pod. Dbajte na to, aby v ponuke realizátora boli také zariadenia a systémy, ktoré splnia funkčné a technické vlastnosti nami odporúčaného riešenia a prevádzkového režimu v dome.

4. Informujte obyvateľov na domovej schôdzi o zamýšľanom technickom zabezpečení domu, o prevádzkovom režime a navrhovaných organizačných opatreniach v dome. Dajte si odhlasovať prijatú technickú realizáciu, ako aj organizačné usmernenia (napr. nový domový poriadok...). Na schôdzu je možné pozvať aj realizátora, aby ako odborník vysvetlil fungovanie systému a jeho výhody. V prípade odsúhlasenia realizácie, uzatvorte s realizátorom zmluvu o dielo.


home