STAV ZABEZPEČENIA OBJEKTU PRED REALIZÁCIOU PROJEKTU

Pred realizáciou projektu neexistovalo plne funkčné a efektívne zabezpečenie kontroly vstupu a pohybu osôb v bytovom dome. Na hlavných bránach pre vstup do bytového domu (dva vchody Stavbárska 40 a 42), bol inštalovaný prístupový systém DEK SIEŤ s využitím elektronických identifikátorov typu iButton – DEK kľúč pre odblokovanie dverí. Systém v štandardných podmienkach poskytuje dostatočnú úroveň zabezpečenia a identifikáciu každej oprávnenej osoby, či už je to obyvateľ domu alebo návšteva. Avšak v predmetnom bytovom dome bola konštrukcia vstupných brán natoľko poškodená častými fyzickými útokmi, že nebolo možné plne využívať funkčnosť všetkých častí prístupového systému.

pred pentagonom vstupný vestibul čakanie na výťah

Ďalším nedostatkom pri prevádzke existujúceho prístupového systému, bolo neadresné vydávanie DEK kľúčov obyvateľom domu bez uvádzania mena obyvateľa do databázy prístupového systému a nekontrolovaný počet vydávaných DEK kľúčov vzhľadom na počet prihlásených osôb v danom byte. Princíp „osobomesiacov“ nebolo možné aplikovať a preverovať.

Jeden z podstatných nedostatkov technického stavu zabezpečenia vidíme v neexistujúcom komunikačnom systéme v rámci bytového domu, ktorý by zabezpečoval komunikáciu medzi návštevou stojacou pri bráne a jednotlivými bytmi. Projekt túto možnosť nerieši z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu, ale vytvára alternatívne riešenia v rámci realizácie a tiež definuje predpoklady budúceho doplnenia systému zabezpečenia aj o komplexný komunikačný systém.

home