PRÍPRAVA PRED PROJEKTOM

odrazkaMonitorovanie situácie v objekte
odrazkaInformatívne stretnutia so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov
odrazkaInformatívne stretnutia so zástupcami organizácii relevantných k projektu
Oslovili sme tieto organizácie:
Úrad na ochranu osobných údajov; Obvodné oddelenie PZ Bratislava - Vrakuňa; Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava II.; Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava; Prezídium Policajného zboru; občianske združenie Pomoc obetiam násilia; Mestská polícia; Detský fond SR; Pošta SR; poslanci Mestskej časti Bratislava Vrakuňa; Inštitút bývania, s.r.o.; Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku; právni poradcovia; špecializované výťahárske firmy; firmy špecializované v oblasti súkromnej bezpečnosti; firmy špecializované v oblasti vstupných komunikačných a zábranových systémov; výbor zástupcov vlastníkov bytov z náprotivného bytového domu Stavbárska; miestne pôsobiace súkromné firmy

odrazkaPrevádzkový test
odrazkaÚprava priestorov určených pre výkon vzdialenej správy


na miestnom úrade v pentagone prevádzkový test


home