nalepka DOM POD ZVÝŠENÝM DOHĽADOM POLÍCIE

Začiatok spolupráce medzi občanmi Petržalky a Políciou začal naberať reálny charakter. Počas stretnutia Občania a Polícia, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.5. 2003 v Bratislave, sa zúčastnení občania mestskej časti Petržalka dohodli so zástupcami OR PZ Bratislava 5 o sprístupnení svojich obytných domov Polícii.

Hlavným dôvodom bol fakt, že obyvatelia Petržalky si začali uvedomovať potrebu aktívne chrániť svoj majetok. Začali sami, opravou a zdokonalením komunikačného a prístupového systému vo svojich domoch. Systém DEK (systém dotykových elektronických kľúčov), ktorý je nainštalovaný v mnohých domoch Petržalky, ale i iných častiach Bratislavy a ďalších mestách na Slovensku, im dal možnosť lepšej kontroly vstupujúcich osôb do objektu a zároveň pripravil predpoklad pre spoluprácu s Políciou.
Veľakrát sa stáva, že Polícia má sťažený prístup do uzamknutých obytných domov v prípadoch, keď je tam jej prítomnosť nevyhnutná a požadovaná (domáce násilie, vandalizovanie majetku, prebývanie bezdomovcov, častejšia preventívna kontrola spoločných priestorov domu v období dovoleniek...). Polícia sa zaviazala, že dôveru, ktorú jej občania sprístupnením svojich domov dajú, nezneužije a DEK kľúče bude využívať výlučne za účelom ochrany osôb a majetku. Vstupovanie príslušníkov Polície do obytných domov je kontrolovateľné a je možné presne identifikovať čas vstupu a použitý DEK kľúč.

Na základe tejto dohody pokračovali ďalšie aktivity, ktoré prispeli k dosiahnutiu cieľa a dňa 19.8.2003 boli odovzdané dotykové elektronické kľúče (DEK) na všetky obvodné oddelenia PZ Bratislava 5 a ich operačné stredisko. Zároveň boli konkrétne policajné DEK kľúče aktivované pre prvý obytný dom, ktorý je možné spoznať podľa charakteristickej nálepky „TENTO DOM JE POD ZVÝŠENÝM DOHĽADOM POLÍCIE“.

Vďaka niekoľkoročnej úzkej spolupráci s oddelením prevencie na policajnom prezídiu SR a krajskom riaditeľstve sa táto časť projektu spustila aj v obvode Bratislava IV a v Nitre. V súčasnosti sa pripravuje zrealizovanie projektu aj v obvode Bratislava II a v ďalších mestách SR. Komunikácia – spolupráca medzi špecialistami z odboru prevencie kriminality, odborníkmi zabezpečujúcimi odborné služby v oblasti zabezpečenia bytových domov a občanmi zabezpečuje vysokú účinnosť v dosiahnutí zlepšenia humanizácie sídlisk. Komunikácia zabezpečuje pochopenie úloh občana a možnosti polície. Zvyšuje sa dôvera a predovšetkým chuť spolupracovať.


foto prvý dom označený nálepkou v Bratislave
pdf postup zapojenia domu do spolupráce s políciou, (pdf)


Odvodné oddelenia PZ, ktoré oficiálne prevzali DEK kľúče

odrazka 09.02.2006 OR PZ Bratislava IV. txt zoznam obvodných odd. fotogaléria foto
odrazka 15.11.2005 OR PZ Nitra txt zoznam obvodných odd. - -
odrazka 19.08.2003 OR PZ Bratislava V. txt zoznam obvodných odd. - -


home