logo1   logo2
logo3

foto


Prevzatie DEK kľúčov na OR PZ Bratislava IV.

Na základe požiadavky od občanov mesta Bratislava IV. boli dňa 7.2.2006 odovzdávame dotykové elektronické kľúče (DEK) na Okresnom riaditeľstve PZ Bratislava IV pre odvody Dúbravka, Devínska Nová Ves, Karlová Ves. Cieľom tohto kroku je umožniť a uľahčiť Polícii SR vstup do obytných domov zabezpečených prostredníctvom dotykových elektronických kľúčov za účelom vykonania prevencie kriminality alebo nutného zásahu plynúceho zo služobných povinností.

Na stretntutí sa zúčastnili aj...
  • plk. Mgr. Gorbár – riaditeľ OPP PZ Bratislava 4
  • plk. JUDr. Milan Bodocký, Prezídium PZ
  • pplk. JUDr. Gál Ladislav - KR PZ Bratislava
  • p. Grečko Peter – autor projektu


  • záznam záznam zo stretnutia


    home

       foto1 foto2 foto3 foto4 foto5