ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PRVKY

odrazkaKomunikácia s návštevou
Digitálny komunikačný systém DDS v dome je veľmi dôležitý pre dorozumievanie sa s návštevou a zabezpečenie kontrolovaného vstupu návštevy do objektu z bytu a adresné otvárania z bytu.
karat filip
    sipka viac o digitálnom komunikačnom systéme DDS

odrazkaIdentifikácia vstupujúcich osôb
Jedným z veľmi významných technických prvkov celého projektu je prístupový systém, ktorý zabezpečuje veľmi dôležitú identifikáciu osôb oprávnených vstupovať a pohybovať sa v dome.
dek kľúč
    sipka viac o prístupovom systéme DEK SIEŤ

odrazkaZábrana a elektromagnetický zámok
Praxou sme sa presvedčili, že zábranový prvok - elektrický zámok, musí mať pevnú konštrukciu a nesmie obsahovať veľa mechanických častí a musí umožňovať signalizáciu stavu dverí.
elektromagnetický zámok
    sipka viac o elektromagnetických zámkoch

odrazkaMonitorovanie a digitálny záznam
Monitorovanie a zaznamenávanie udalostí v digitálnej podobe má výhodu v tom, že obraz z rôzne umiestnených kamier je zaznamenaný len v prípade, ak v zornom poli kamery dochádza k pohybu.
videotechnika
    sipka viac o monitorovacej technike

pdf základné prvky, (pdf)


home