Pomôžte nám presadiť správnu myšlienku vyjadrením podporného stanoviska k novele zákona, ktorá definuje spoločné priestory bytového domu ako neverejný priestor!

Každé podporné stanovisko je krok bližšie k zavedeniu novej právnej normy do praxe. Novela ponúka nástroje na zlepšenie vymožiteľnosti práva vlastníkov bytov, skvalitnenie bývanie v dome a zefektívnenie využívanie vynaložených finančných prostriedkov na udržiavanie poriadku a bezpečnosti.


Siločiary bezpečnosti

Návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
  sipka Podrobné informácie


AKTUÁLNE
  sipka Apríl 2012 - Miera komunikácie a bezpečnosť komunity, článok SaB 4/2012
  sipka Marec 2011 - Bezpečné bývanie v bezpečnej komunite, kamerové systémy v bytových domoch - ilúzia v našich očiach, článok Alarm magazín 1/2011
  sipka 18.02.2011 - Prezentácia projektových riešení na medzinárodnej konferencii "Mestské kamerové systémy a ochrany osobných údajov", ktorá sa konala v Prahe pod záštitou Ministerstva vnútra Českej republiky.
  sipka 03.12.2010 - Projekt v celoeurópskej súťaži European Crime Prevention Award 2010, Brusel
  sipka 23.09.2010 - Náš projekt sa stal víťazom národného kola súťaže "European Crime Prevention Award" na tému Bezpečný domov v bezpečnej komunite prostredníctvom polície a restoratívnych programov
  sipka 01.07.2010 - Prezentácia pre HaZZ v 29. 06. 2010 (pdf)
  sipka 26.6.2010 - Záznam zo zasadnutia Expertnej skupiny zo dňa 22. 06. 2010 (pdf)
  sipka Máj 2010 - Prevencia kriminality v bytových domoch, článok Alarm Almanach 2010
  sipka 25.03.2010 - Prezentácia projektu v Londýne na konferencii "Joining up at the front line"
  sipka Február 2010 - Technická inovácia a prevencia kriminality, článok SBD katalóg
  sipka 25.02.2010 - Kamerami proti narkomanom - reportáž TA3 o pokračovaní projektu DrogyVon
  sipka 19.01.2010 - Zaujímavý pohľad na bytový dom na stavbárskej ulici v článku na pravda.sk - "Ministerstvo obrany dílerov v Pentagóne stále odoláva"
  sipka 14.01.2010 - Záznam zo zasadnutia Expertnej skupiny zo dňa 16. 12. 2009 (pdf)
  sipka 04.12.2009 - Záznam zo zasadnutia Expertnej skupiny zo dňa 24. 10. 2009 (pdf)
  sipka 30.11.2009 - Záznam zo zasadnutia Expertnej skupiny zo dňa 22. 9. 2009 (pdf)
  sipka 9.11.2009 - Prezentácia projektu Bezpečné Bývanie RYS a DrogyVon pre Prezídium PZ SR a zástupcov CPTED Project, Írsko
  sipka November 2009 - Dotazník kategorizácie bytového domu
  sipka Apríl 2009 - Začína s prípravami na nový projekt SILOČIARY BEZPEČNOSTI
  sipka Rada vlády SR pre prevenciu kriminality zriadila Expertnú skupinu
  sipka 9.2.2009 - 'Vo Vrakuni život ešte nebezpečnejší' - článok, denník SME
  sipka 6.2.2009 - Aktualizovaná databáza identifikátorov pre vyhľadávanie cez CEI a službu Straty a Nálezy identifikátorov - SaNI
  sipka November 2008 - Projekt sme predstavili v Paríži
  sipka Október 2008 - Návšteva expertov na prevenciu kriminality z ČR


Na našich stránkach Vám priblížimi prácu na projekte BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS a sprostredkujeme Vám zaujímavé informácié týkajúce sa bezpečnosti v bytových domoch a rôznych oblastí života, ktoré s tým súvisia.


EUCPN

Európska sieť pre
prevenciu kriminality
Projekt na výročných konferenciách
  2010 - Brusel
  2008 - Paríž
  2007 - Lisabon
DROGYVON

Projekt pre bytový dom "Pentagon"
Realizuje sa od roku 2006 s cieľom potlačiť vandalizmus a kriminalitu v dome.
OBČANIA A POLÍCIA

Zapojte sa do spolupráce bytových domov a polície
Reálnej spolupráca s využitím technických a organizačných prvkov projektu.