EURÓPSKA SIEŤ PRE PREVENCIU KRIMINALITY

Projekt BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS od svojho vzniku v roku 1999 dosiahol viaceré úspechy a práve na základe dobrého mena projektu a jeho prínose v oblasti prevencie kriminality sme boli oslovení Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality s možnosťou prezentovať projekt v zahraničí.
logo

Na základe zverejnenej výzvy Európskej siete pre prevenciu kriminality (EUCPN) sme na 6. výročnej konferencii o najlepšej praxi v prevencii kriminality EUCPN , ktorá sa konala v Lisabone (Portugalsko) v dňoch 10. – 11. decembra 2007, predstavili základne prvky projektu, jeho priebeh a rozvoj najmä v mestskej časti Bratislava - Petržalka. Projekt oslovil aj zástupcov z Francúzska, ktorí vyzdvihli jeho prínos a navrhli ako predsedajúca krajina druhom polroku 2008, aby sa cena ECPA a nadchádzajúca výročná konferencia tematicky zamerala práve na problematiku situačnej prevencie.

Zároveň sme boli pozvaní do Paríža na konferenciu, ktorá sa konala 17.-18.novembra 2008. Pri tejto prezentácii sme sa zamerali najmä na projekt DROGYVON, jeho štruktúru, ciele a situáciu po dvoch rokoch aktivít.


Viac o návšteve ...

pdf Prezentácia projektu v LISABONE 2007, (Portugalsko), (pdf)
pdf Rada vlády SR pre prevenciu kriminality o konferencii v Lisabone, (pdf)
pdf Projekt sme predstavili v Paríži 2008, (Francúzsko), (pdf)
pdf Prezentácia projektu v LONDÝNE 2010, (Veľká Británia)
pdf Náš projekt sa stal víťazo národneho kola súťaže ECPA, Bratislava 2010, (pdf)
pdf Súťaž EUCPN - "European Crime Prevention Award", BRUSEL 2010,(Belgicko)
home