PREZENTÁCIA PROJEKTU NA KONFERENCII V LONDÝNE

Prezentovanie našej úspešnej práce malo opäť pokračovanie aj v zahraničí. Tento krát sme mali možnosť na základe výzvy náš projekt predstaviť britskej organizácii National Policing Improvement Agency (NPIA - Národná agentúra pre zvýšenie kvality policajných služieb), ktorá nás následne pozvala na medzinárodnú konferenciu o bezpečnosti na sídliskách s názvom "Joining up at the front line". Prezentované boli najlepšie projekty prevencie sídliskovej kriminality z rôznych krajín Európskej únie. Túto možnosť sme využili na výmenu praktických skúseností a na konzultácie s odborníkmi o spôsoboch riešenia potláčania kriminality v kritických bytových domoch v ich krajinách, ako aj o legislatívnom riešení neoprávnených vstupov.


Názov konferencie: "Joining up at the front line"
Dátum konania: 25.3.2010
Miesto konania: Local Government House, Londýn, UK
Organizátor konferencie: Local Goverments Association, Improvement and developement Agency, National Policing Improvement Agency, Metropolitan Policepdf Program konferencie, (pdf)
pdf Prezentácia SAFE LIVING RYS, (pdf)
pdf Prezentácia SAFE LIVING RYS s komentárom, (pdf)
pdf Brožúra SAFE LIVING RYS, (pdf)
pdf Dotazník, (pdf)
pdf Fotoalbum konferencie
home