EXPERTNÁ SKUPINA PRE PREVENCIU KRIMINALITY A BEZPEČNÉ BÝVANIE

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality už dlhodobejšie podporuje našu projektovú činnosť a snaží sa vytvárať predpoklady pre šírenie dobrých myšlienok v prevencii kriminality a podporovať snahu občanov o zvyšovanie bezpečnosti na sídliskách.

Už v roku 2007 sme sa obrátili na Radu vlády pre prevenciu kriminality s návrhom na bližšiu spoluprácu a následne sme oslovili Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave o podporu a vytvorenie pracovných skupín zložených z odborníkov z oblasti bezpečnosti a práva. Podnetom k takejto aktivite a vytvorenie zoskupenia odborníkov, boli dlhoročné problémy, s ktorými sme sa veľmi často stretávali pri uplatňovaní vymožiteľnosti práva v hromadnej bytovej výstabe a dôležitím podnetom bol aj v tom čase realizovaný projekt DrogyVon.

Na základe našej iniciatívy navrhol Sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vytvorenie Expertnej skupiny pre preveniu a bezpečné bývanie, ktorej cieľom bude najmä navrhovať preventívne opatrenie v danej oblasti a zapojiť do práce expertnej skupiny odborníkov s praktickými skúsenosťami z projektov, ktoré sú už v súčasnosti realizované v danej oblasti.

Expertná skupina pre prevenciu a bezpečné bývanie bude pozostávať s odborníkov z oblastí prevencie kriminality, právnej a sociálnej pomoci, technického zabezpečenia objektov, miestnej samosprávy ako aj iných osôb, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu preventívnych aktivít a môžu napomôcť pri presadzovaní nových opatrení


pdf Záznam zo zasadnutia Expertnej skupiny zo dňa 16.12. 2009 (pdf)
pdf Záznam zo zasadnutia Expertnej skupiny zo dňa 24. 10. 2009 (pdf)
pdf Záznam zo zasadnutia Expertnej skupiny zo dňa 22. 9. 2009 (pdf)
pdf Zoznam členov Expertnej skupiny pre prevenciu a bezpečné bývanie (pdf)
pdf Návrh na zriadenie Expertnej skupiny pre prevenciu a bezpečné bývanie (pdf)
pdf Žiadosť o spoluprácu adresovaná KR PZ v Bratislave (pdf)


home