STRETNUTIA, PREDNÁŠKY, KONFERENCIE

Zoznam odborných stretnutí

odrazka 05.02.2008 Stretnutie na Prezídiu HaZZ SRtxt záznam
odrazka 04.02.2008 Stretnutie na Krajskom riaditežstve HZS JMK txt záznam
odrazka 24.01.2008 Stretnutie na Genrálnom riaditežstve HZS ČRtxt záznam
odrazka 05.06.2007 Prijatie v Kancelárii BSKtxt záznam
odrazka 10.05.2007 Stretnutie na Ministerstve vnútra SRtxt záznam


Zoznam stretnutí so zástupcami bytových domov

odrazka 22.05.2007 Stretnutie obyvatežov Petržalkytxt záznam fotogaléria foto


Zoznam stretnutí "Občania a polícia"

odrazka 05.10.2006 OR PZ Bratislava IV. txt záznam zo stretnutia - -
odrazka 04.04.2006 OR PZ Nitra txt záznam zo stretnutia fotogaléria foto
odrazka 23.11.2005 OR PZ Bratislava V. txt záznam zo stretnutia fotogaléria foto
odrazka 22.06.2004 OR PZ Bratislava V. txt záznam zo stretnutia fotogaléria foto
odrazka 14.10.2003 OR PZ Bratislava V. txt záznam zo stretnutia fotogaléria foto
odrazka 14.05.2003 OR PZ Bratislava V. txt záznam zo stretnutia fotogaléria foto


home