logo1   logo2
logo3

foto


Stretnutie obyvateľov Petržalky

Dňa 22.5.2007 sme zorganizovali stretnutie obyvateľov Petržalky, s cieľom oboznámiť široký okruh zainteresovaných strán s ďalším pokračovaním a rozvojom projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS® v Petržalke.

Na stretnutie boli pozvaní zástupcovia vlastníkov bytov z viac ako 500 bytových domov, zástupcovia mestskej časti Petržalka, Polície SR, Mestskej polície, Hasičského a záchranného zboru SR, Slovenskej pošty, Inštitútu bývania a tiež zástupcovia spoločností poskytujúcich služby – OLO, Slovenské elektrárne, Slovenský plynárenský priemysel apod.

Stretnutie sa konalo v Technopole.

(foto: RYS, 22.5.2007)

home
fotky < 1 | 2 | 3 | 4 >

   foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10