STRETNUTIA S OBČANMI

Za účelom zlepšenia spolupráce a koordinácie projektu, vytvorenia priaznivých podmienok pre jeho ďalší rozvoj, získanie skúsenosti a výmeny informácii organizujeme stretnutia s občamni (zástupcami vlastníkov bytov) a zástupcami štátnych a neziskových organizácii, podieľajúcich sa na správe regiónu, mesta alebo mestskej časti. Na stretnutia sú prizývané zástupcovia polície, hasičského azáchranného zboru, správacovia domov a podľa témy stretnutia aj dodávateľske spoločnosti, prípadné iné subjekty, ktoré majú vplyv na život v bytových domoch.


Zoznam stretnutí

odrazka 22.05.2007 Stretnutie obyvateľov Petržalkytxt záznam fotogaléria foto
  Súvisiace dokumenty:txt
txt
txt
txt
txt

txt
pozyvací list
žiadosť HaZÚ hl.mesta SR o pristúpenie k projektu
žiadosť SPP o sprístupnenie domov
žiadosť UPC o sprístupnenie domov
žiadosť Enermont-u o sprístupnenie domov

vytvorenie pracovných skupín


V rámci spolupráce Občania a polícia, inicujeme stretnutia, na ktorých sa predsedovia domových samospráv stretávajú s okresným riaditeľom PZ a riaditeľmi obvodných oddelení a pracovníkom oddelenia prevencie.

sipka Stretnutia Občania a polícia


home