PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ V BYTOVÝCH DOMOCH S ELEKTRONICKÝM PRÍSTUPOVÝM SYSTÉMOM

UPOZORNENIE: Uvedený materiál má len informatívny charakter. Naše stanovisko nie je právne záväzné a odporúčame, aby ste sa v prípade nejasností obrátili priamo na príslušný krajský hasičský a záchranný zbor (prípadne konkrétny odbor), ktorý je plne kompetentný Vám poskytnúť konzultáciu k odbornej problematike.

Vaše pripomienky k materiálu na jeho úpravu alebo doplnenie nám prodím zasielajte na bezpecnebyvanie@rys.sk


pdf požiarna bezpečnosť v bytových domoch, (pdf)
pdf tlačidlo v núdzi - oznam, (pdf)
pdf čo robiť v prípade požiaru, (pdf)
sipka praktická skúška hasičov na Medveďovej 21, BA


home