PRAKTICKÁ SKÚŠKA HASIČOV V DOS-e

Problematika požiarnej ochrany musí byť riešená najmä v spolupráci s odborníkmi a zástupcami hasičských záchranných zborov. Cieľom aktivít v rámci projektu je nie len predstavenie funkčnými a prevádzkovými vlastností odporúčaných systémov hasičským zásahovým jednotkám, ale aj úprava alebo doplnenie existujúcej legislatívy tak, aby sa zohľadňovalo využívanie nových moderných technických prvkov pri zabezpečovaní ochrany objektov.Dňa 15.3.2007 sa konalo stretnutie s kpt. Ing. Pavlom Papánom, veliteľom hasičskej stanice 5 HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy ohľadom možnosti bližšej spolupráce a participácii HaZÚ v projekte.

medvedovej21 medvedovej21 medvedovej21


Po stretnutí sa vykonala praktická skúška možnosti rýchleho zásahu hasičskej jednotky v bytovom dome zabezpečenom technickými prvkami projektu (na Medveďovej ulici, Bratislava). Hasiči si vyskúšali ako je možné odblokovať dvere nástrojmi, ktoré sú im pri zásahoch bežne dostupné. Vyskúšali aj riešenie núdzového volania – priame volanie na hasičskú stanicu z vestibulu domu pomocou elektrického vrátnika zatlačením jedného tlačidla. Ocenili aj vytvorenie miestnosti s požiarnou vybavenosťou, ktorá bola v v dome zriadená.


foto praktická skúška hasičov v DOS-e


home