logo1   logo2
logo3

foto


Praktická skúška hasičov

Dňa 15.3.2007 vykonali hasiči z hasičskej stanice 5 HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy praktickú skúšku možností rýchleho zásahu v bytovom dome zabezpečenom technickými prvkami projektu (na Medveďovej ulici, Bratislava). Hasiči si vyskúšali ako je možné odblokovať dvere nástrojmi, ktoré sú im pri zásahoch bežne dostupné. Vyskúšali aj riešenie núdzového volania – priame volanie na hasičskú stanicu z vestibulu domu pomocou elektrického vrátnika zatlačením jedného tlačidla. Ocenili aj vytvorenie miestnosti s požiarnou vybavenosťou, ktorá bola v v dome zriadená.

(foto: RYS, 15.3.2007)

home
fotky < 1 | 2 | 3 >

   foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10