VYHODNOTENIE ÚLOHY SBS V PROJEKTE DROGYVON.

Dôvody prečo bola SBS v projekte zahrnutá boli predovšetkým dva : a to požiadavka na pracovný výkon v podobe ochrany nainštalovaných zariadení a pomoc pri potláčaní negatívnej činnosti, ktorá sa v objekte vykonáva. Počas dvoch mesiacov, kedy firma SBS Civil vykonávala svoju činnosť nevznikla na zariadeniach žiadna škoda. Tento ciel bol teda naplnený. Potláčanie negatívnej činnosti bolo taktiež vykonávané i keď účinnosť nebola vysoká resp. očakávala sa väčšia .

Tento neúspech však nieje možné pripísať pracovníkom, ktorí vykonávali službu . Pracovníci používali techniku a správali sa podľa požiadaviek autora projektu, avšak taktika, ktorá sa zvolila nebola prepojená so správcom objektu, vlastníkmi bytov, políciou tak, aby bola vysoko účinná a bolo cítiť úspech teamovej práce . Toto bola však daň za prvý projekt na tejto úrovni na Slovensku ďalej, že sa to dialo v najhoršom dome na Slovensku a hlavne, že platné zákony neumožňujú razantné riešenia s jasne pomenovaným postupom ( odstraňovanie problémov za pomoci sankcií - preventívne opatrenia ).

Aj na základe týchto skúseností , skúseností zo spolupráce s Vami, sme pripravili vlastný dodatok k novelizácií zákona 182/1993 Z.z., ktorý sa bude v nasledujúcich meciacoch predkladať do parlamentu na schválenie.

Peter Grečko
15.4.2007


sipka návrh na doplnenie novely zákona 182/1993 Z.z.


home