MARTINČEKOVA 3

Bytový dom na Martinčekovej ulici bol jedným z prvých v Bratislave , kde sa začali využívať jednotlivé prvky projektu a tiež sa vykonávali prevádzkové skúšky mnohých zariadení a systémov navrhovaných do technického riešenia projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS. Neskôr došlo ku komplexnému riešeniu zabezpečenia bytového domu a v súčasnosti má bytový dom inštalovaný prístupový systém s elektromagnetickými zámkami a tlačidlom núdzového otvorenia, digitálny dorozumievací systém a kamerový systém.

martincekova3 martincekova3 martincekova3


V 2007 došlo ku kompletnej výmene vstupných dverí a inovovali sa časti prístupového systému. Zaujímavosťou je, že pre vstup do bytového domu je možné používať nie len dotykové elektronické kľúče ale i bezkontaktné prívesky v rámci jedného prístupového systému. Výstup z domu je možný štandardne použitím identifikátora a pre prípad núdze alebo ohrozenia zdravia a života je inštalované tlačidlo núdzového otvorenia na viditeľnom a ľahko dostupnom mieste pri vstupných dverách. Použitie núdzového tlačidla okamžite a trvalo odblokuje dvere a umožní bezpečný výstup osôb z domu. Správa prístupového systému a komunikačného systému je vykonávaná na diaľku.


foto dom a jeho okolie
foto vstupná brána v roku 2002
foto nová brána po úpravách 2007


home