logo1   logo2
logo3

foto


Martinčekova 3 a 5 - vstupné dvere po úpravách v 2007

V roku 2007 došlo k kompletnej obnove vstupných dverí. Kovové dvere boli nahradené plastovými s osadenými elektromagnetickými zámkami, pre prístup sa využíva prístupový systém DEK SIEŤ, no tiež je možné používať bezkontaktný systém BES.

Pôvodný komunikačný systém bol nahradený digitálnym dvojvodičovým videsystémom DDV KARAT FILIP s kódovou voľbou a osadeným modulom bezkontaktnej čítačky. Pre prípad núdze je pri výstupe inštalované tlačidlo núdzového otvorenia.

home

   foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7