ZHODNOTENIE PREVÁDZKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Na základe doterajších skúseností s prevádzkou technických zariadení, môžeme konštatovať, že jednotlivé technické prvky zahrnuté do projektu DROGYVON boli navrhnuté správne a plnia svoj pôvodne definovaný účel. S ich prevádzkou neboli doposiaľ žiadne zásadné problémy a nevyskytli sa ani poruchy spôsobené vandalizmom či úmyselným poškodením zariadení. napriek tomu dôjde k výmene dvoch kamier, čo však bolo plánované už v úvode projektu a táto výmena zabezpečí lepšie rozlišovaciu schopnosť pri snímaní osôb v zabezpečených priestoroch domu, nakoľko budú využívané kamery s funkciou zoom. Tento krok môže napomôcť k získavaniu ďalších informácii o neprispôsobivých a problematických osobách v bytovom dome. Avšak musíme zdôrazniť, že využívanie kamerového systému a záznamov z neho musí byť aj naďalej v súlade so všetkými súvisiacimi právnymi predpismi SR.

Ako ďalší krok k zlepšeniu bezpečnostnej situácii v dome by sme odporúčali vytvoriť viaczónovu ochranu aj na úrovni jednotlivých poschodí, t.j. zabezpečiť vstup na poschodia prístupovým systémom podobne ako je to pri vstupe k poštovým schránkam. Na to sú však potrebné finančné prostriedky a zároveň musí byť zachovaná doterajšia úroveň kontroly oprávnenosti osôb vstupovať do bytového domu a vlastniť a používať DEK kľúč (identifikátor). To vyžaduje veľmi pružné prepojenie medzi zástupcami vlastníkov bytov, správcom objektu a správcom dát.

Peter Grečko
13.5.2007


home