MILETIČOVA 46 - ZMENY A RIEŠENIE VÝSTUPU Z OBJEKTU

V bytovom dome sa urobilo niekoľko zásadných zmien:
  • výmena konštrukcie vstupných dverí
  • inštalácia elektromagnetických zámkov a príslušenstva
  • inštalácia prístupového systému s kontrolou vstupu aj výstupu
  • inštalácia tlačidla núdzového otvárania
  • kompletná výmena komunikačného systému za digitálny dvojvodičový systém s možnosťou zapojenia viacerýh elektrických vrátnikov do systému a zmena vedenia rozvodov cez stúpačku (nie z bytu do bytu)
  • inštalácia druhého elektrického vrátnika vo vstupnom vestibule pre odchod návštevy
Špecifické riešenie výstupu návštevy z bytového domu
Špecifickým riešením v tomto dome je spôsob využívania vlastností digitálneho dvojvodičového systému (DDS) a jeho inštalácia, elektrický vrátnik je inštalovaný nie len z vonkajšej strany vstupných dverí ale aj z vnútornej čo umožňuje vyzvonenie bytu pri vstupe, ale aj výstupe návštevy z bytového domu. Systém DDS umožňuje adresné funkcie z čoho sú najdôležitejšie adresné otváranie dverí a adresná komunikácia, tzn. v systéme sa zaznamenáva, z ktorého bytu je otvárané alebo, s ktorým bytom sa komunikuje. Týmto spôsobom sa veľkou mierou potláča anonymné otváranie z bytu aj osobám, ktoré dotyčný obyvateľ nepozná. Otvorením dverí z bytu berie obyvateľ na seba zodpovednosť za návštevu a za prípadné škody, ktoré môžu byť touto návštevou v bytovom dome spôsobené.

mileticova46 mileticova46 mileticova46


Vstup a výstup z objektu je podmienený identifikáciou osoby – elektronickým identifikátorom, ktorý vlastní každá osoba oprávnená na vstup do domu alebo v prípade návštevy je to vyzvonenie bytu cez komunikačný systém. Pri vstupe do objektu návšteva vyzvoní príslušný byt a obyvateľ mu z domáceho telefónu odblokuje – uvoľní vstupné dvere. Rovnako postupuje návšteva aj pri výstupe z bytového domu, vyzvoní byt, ktorý práve navštívila a z konkrétneho bytu sú dvere návšteve odblokované. Návštevu nie je potrebné vyprevádzať až dole k vstupným dverám, pri čom sa neznižuje stupeň bezpečnosti a ani nezvyšuje úroveň anonymity v bytovom dome.

Digitálny dorozumievací systém umožňuje tiež interkomové volania - komunikáciu z bytu do bytu, čo je výhodou najmä pre starších obyvateľov, ktorí si aj týmto spôsobom môžu privolať v prípade zdravotných či iných problémov pomoc. Je to vhodné i pri správe dome ako komunikačný prostriedok medzi výborom samosprávy a obyvateľmi domu.


foto dom a jeho okolie
foto vstupné dvere pred úpravami
foto nová brána po úpravách


home