MILETIČOVA 46 - DOM PRED REALIZÁCIOU PROJEKTU

Bytový dom Miletičova 46 je situovaný v mestskej časti Bratislava - Ružinov. Dom sa nachádza na pomerne frekventovanom mieste – na roku Miletičovej a Košickej ulice, oproti centrálnemu trhovisku. V minulosti patril dom so svojimi 14 poschodiami k jedným z najvyšších budov v Bratislave, no v súčasnosti bol už „prerastený“ novými výškovými budovami, ktoré sa v Bratislave za posledné obdobie vystavali.

Nakoľko dom sa nachádza na mieste veľkého pohybu osôb, v blízkosti rôznych reštauračných zariadení, bufetov a trhoviska, vzniká aj väčší predpoklad neoprávnených vstupov do domu a následnej trestnej činnosti či vandalizmu. Výstavba nových administratívnymi a rezidenčnými budov v blízkom okolí domu spôsobuje ďalšie zahusťovanie tejto mestskej časti a tak je prirodzené, že obyvatelia domu sa rozhodli investovať finančné prostriedky do zabezpečenia a ochrany svojho majetku.

mileticova46 mileticova46 mileticova46


Dom má 97 bytovm, čo predstavuje aj vysoký počet bývajúcich osôb a návštev a priemerne asi 500 prechodov cez hlavné dvere za jeden deň. Stav pôvodného uzamykacieho systému na hlavných dverách a komunikačného systému bol na nedostatočnej úrovni a technická konfigurácia systémov bola nevhodná pre takýto veľký bytový dom. Dvere boli uzamykané elektromechanickým zámkov, ktorý však nie je určený pre časté otváranie dverí a preto sa mechanické časti zámku časom opotrebovali a dvere zostali trvalo otvorené. Samotná konštrukcia dverí bola tiež v zlom stave a komunikačný systém rovnako zlyhával, rozvody boli vedené z bytu do bytu, čo komplikovalo aj servis systému.


foto dom a jeho okolie
foto vstupné dvere pred úpravami
foto nová brána po úpravách


home