SPOLUPRÁCA S HASIČMI

Hlavným cieľom projektu Bezpečné bývanie – RYS® (ďalej len projekt) je zlepšenie kvalitatívnych a bezpečnostných podmienok bývania v hromadnej bytovej výstavbe. Prvé impulzy k zlepšeniu situácie na sídliskách vychádzali priamo od ich obyvateľov a na základe konkrétnych požiadaviek a skúsenosti boli vypracované technicko-organizačné prvky projektu. Medzi tieto patrí aj spolupráca s Políciou SR. Snahou je začleniť do projektu aj ďalšie zložky integrovaného záchranného systému ako Hasičský a záchranný zbor a Záchranná zdravotná služba. Nakoľko spolupráca s políciou bola prijatá pozitívne a má vplyv na poklese kriminality, považujeme za prirodzené pokračovať týmto smerom a pridať ďalší dôležitý článok reťazca bezpečnosti občana, ktorým je protipožiarna prevencia.

O problematiku požiarnej bezpečnosti sme sa konkrétnejšie zaujímať už v roku 2003. Základným zámerom je neustále vylepšovať technicko-organizačné riešenia v rámci projektu, tak aby napomáhali pri protipožiarnej prevencii viacbytových domov a tiež poskytli účinné nástroje HaZZ pri výkone ich služby. Naše aktivity sa rozšírili aj na Českú republiku, kde je projekt tiež realizovaný a problematika bytových domov a prevencie pred požiarmi je takmer totožná.


pdf chronológia aktivít k 3.3.2008, (pdf)
pdf návrh spolupráce "Občania a hasiči" (2004), (pdf)
sipka praktická skúška hasičov na Medveďovej 21, BA


Záznamy zo stretnutí s hasičmi

odrazka 05.02.2008 Stretnutie na Prezídiu HaZZ SRtxt záznam
odrazka 04.02.2008 Stretnutie na Krajskom riaditeľstve HZS JMK txt záznam
odrazka 24.01.2008 Stretnutie na Genrálnom riaditeľstve HZS ČRtxt záznam


home