logo1   logo2
logo3

foto


Prezentácia projektu zástupcom MV ČR

V dňoch 31.1. – 2.2.2005 sa konalo stretnutie so zástupcami Ministerstva vnitra Českej republiky, odboru prevencie kriminality, na ktorom im boli predstavené základné prvky projektu, ich praktické využitie s ohľadom na spoluprácu s políciou. Následne bol projekt prezentovaný aj na stránkach Ministerstva vnitra ČR. Prvé úspešné realizácie projektu sa vykonali v Ústi nad Labem, Brne a Prostějove.

Počas návštevy si prezreli aj pilotnú realizáciu na Rovniankovej 14 v Bratislave.

Na stretntutí sa zúčastnili:
  • Mgr. Jitka Gjuričová – riaditeľka odb. prevence MV ČR
  • JUDr. Pavel Kocábek - odb. prevencie MV ČR
  • JUDr. Tomáš Koníče - odb. prevencie MV ČR
  • plk. JUDr. Milan Bodocký, Prezídium PZ
  • p. Grečko Peter – autor projektu
  • zástupcovia vlastníkov Rovniankova 14


  • home

       foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8