logo1   logo2
logo3

foto


Poškodené poštové schránky - exteriér

Poštové schránky,ktoré sú inštalované vo vchodovej bráne a dostupné sú zvonku, majú viaceré nevýhody. Prvou je preplňanie schránok reklamnými letákmi a novinami, čo zbytočne upútava pozernosť potencionálnych pachateľov. Stáva, že práve na základe dlšie preplnej poštovej schránke, si zlodi vytypujú byt, nakoľko predpokladajú že jeho majiteľ je napr. na dovolenke. Druhou, oveľa častejšie sa vyskytujúcou nevýhodou je ich poškodzovanie.

nové poštové schránky riešenie pre exteriérové poštové chránky


home

   foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9