logo1logo2
logo3

Gustav Bartovic, Bratislavské noviny, 11.9.2008

PREMENA PENTAGÓNU JE BEH NA DLHEJ TRATI
Blížime sa k polčasu funkčného obdobia, a preto sme sa vrakunského starostu spýtali, ako sa samospráve podarilo situáciu vyriešiť.

„ Mestská časť pokračuje v rozbehnutom projekte Drogy von, ktorý sme spustili začiatkom roka 2007, a momentálne sme pred spustením jeho pokračovania Drogy von II. Nechceme nechať situáciu v tomto dome vyhrotiť tak, aby sa z Pentagónu stal Luník IX,“ reaguje L. Fatura
Vrakunský starosta priznáva, že pred kontajnerovými stojiskami je skutočne neporiadok a že je to stály problém. Aj zdroje neporiadku sú známe - chronickí neporiadnici ale aj pohodlní nájomníci, ktorí nevyhadzujú nadrozmerný odpad do zberného dvora, ale rovno ku kontajnerom pod oknami. Ťažko ich identifikovať, miestny úrad však bude dôkladne dohliadať a vinníkov pokutovať. Do úvahy prichádza aj uzavretie kontajnerových stojísk. Tým by sa zamedzilo aj sekundárnemu znečisťovaniu bezdomovcami a ďalšími hľadačmi v odpadoch, ktorí rozhádžu ešte aj to, čo leží na svojom mieste v kontajneri.

Starosta by tiež uvítal väčšiu aktivitu štátnej i mestskej polície, vidí však, že obe zložky zápasia s nedostatkom príslušníkov. Zdôrazňuje však, že ak ide o akútny problém, mestská časť má podporu od štátnej i mestskej polície. Čoho by sa žiadalo viac, to je iniciatíva občanov z okolia. Občianska organizácia smerujúca k riešeniu problému Pentagón sa zatiaľ nezrodila a samospráva dostáva len sporadicky sťažnosti jednotlivcov, ktoré sa viažu k Pentagónu - tie sa snažia operatívne riešiť.

Paradoxom je aktivita neziskovej organizácie Odyseus, ktorá nesídli tu, ale v Kopčanoch. Tá vymieňa závislým od drog injekčné striekačky. Vidno to na tom, že sa už všade nepovaľujú použité súpravy, čo je vlastne prevencia šíreniu nákazlivých chorôb. To však samotný problém vzhľadu tohto bloku nevyrieši. Možno by pomohli kamery, to je však tiež otázka financií, ktorých Vrakuňa nemá nazvyš.

Ladislav Fatura verí, že postupnou výmenou neplatičov sa raz Pentagón zmení na obyčajný bytový dom na sídlisku. „No predsa len je to beh na dlhej trati a potrebná je aj značná dávka trpezlivosti od občanov. Raz sa však určite dočkáme chvíle, keď tento dom stratí svoju zlú povesť nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku.“


home