logo1logo2
logo3

Pravda, 3.12.2007

RADNICA PRIPRAVUJE PROJEKT DROGYVON 2
Díleri aj naďalej trápia obyvateľov v okolí Pentagónu. Napriek určitému zlepšeniu situácie sú tu drogy aj naďalej veľkým problémon. Podľa starostu Vrakune, Ladislava Faturu musí mestská časť teraz rozdrobiť silu dílerov.

Čo sa zmenilo v Pentagóne od rozbehnutia projektu Drogyvon?
Vzhľadom na to, že bývam blízko, viem, aké to tam bolo pred tým. Po osadení kamier a zábran vstupu do vchodov sa situácia určite zmenila k lepšiemu. Pohyb osôb sa sčasti zredukoval. Hlavne na začiatku sa do objektu dostalo podstatne menej ľudí ako predtým. Situácia sa začala zhoršovať, keď osoby, ktoré sa zaoberajú predajom drog, zistili, ako sa dá systém oklamať.

Ako sa dá systém oklamať?
Počítačový program kontroluje počet vstupov na každý kľúč. Z toho sa dá určiť, ktorá osoba kľúč najviac používa a potom možno vyvodiť, že tento človek predáva drogy alebo spolupracuje s dílerom. Zmenil sa domový poriadok tak, že ak bude mať niekto príliš veľa vstupov a výstupov, bude možné mu uložiť sankcie. Podľa mojich informácií sa díleri prispôsobili. Začali zarábať aj na tých kľúčoch. Konzumentom, ktorí chodia po dávky, ich poskytujú za poplatok.

Aké ďalšie kroky urobila radnica po tom, čo ste nastúpili do funkcie, keďže ste mali riešenie problému Pentagón v programe?
V spolupráci s Policajným zborom som zabezpečil nasadenie poriadkových policajtov. Takmer štyri mesiace tam slúžila dvojčlenná hliadka 24 hodín denne. Rozhodli sme sa v projekte Drogyvon pokračovať. Cestou fondov z Európskej únie sme požiadali o prostriedky na projekt Drogyvon2. Tieto peniaze by mali slúžiť na ďalšie zabezpečenie objektu a rozbehnutie nových projektov zo strany prevencie.

Čo bude obsahom týchto projektov?
V spolupráci s občianskym združením Detský fond plánujeme v kultúrnom stredisku Talin oproti Pentagónu otvoriť klub pre deti z nižších sociálnych vrstiev alebo priamo z rodín spätých s drogami. V ďalšej fáze sa otvára klub pre mladistvé mamičky.

Môžete určiť cieľ, ktorý by ste chceli v Pentagóne dosiahnuť za štyri roky vo funkcii starostu?
Drogy nie sú nikde na svete problém, ktorý sa dá vyriešiť na sto percent. Spoločnými silami však chceme docieliť, aby Pentagón nebol hniezdom drogových dílerov. Keď sa nám podarí toto rozbiť a dosiahnuť, že budú v každom vchode iba dvaja-traja díleri, bude to úspech. Silu dílerov treba rozdrobiť. Pretože pokiaľ sa im podarí ovládnuť celé okolie - vyhrali. A to nesmieme pripustiť. Keď sa tam začne zlepšovať kvalita života, prestane im to prostredie vyhovovať.


home