logo1logo2
logo3

Peter Grečko, Alarm almanach, 2007

PROJEKT DROGYVON
Ktokoľvek navštívil bytový dom na Stavbárskej ulici 40 a 42 v Bratislave ešte v lete 2006 pochopil, že sa nedostal do úplne normálneho prostredia. Narkomani, ktorí práve užili svoju dávku sa ponevierali po chodbách a zanechávali za sebou použité injekčné striekačky, zvratky a vykali. Ďalším neprehliadnuteľným problémov boli bezdomovci, ktorí si z veľkých chodieb urobili nocľaháreň. Špina a štipľavý zápach bol všade, vo vstupnom vestibule, na schodisku, vo výťahov. Neoficiálne sa tu evidovalo 16 „dílerských“ bytov a tak sa Pentagon, ako dom prezývajú, stal drogovým supermarketom. Škody na majetku za rok 2005 presiahli 1 mil. Sk. Z celkového počtu 180 bytov bolo až 65% neplatičov. Za obdobie ôsmych mesiacov sa tu stalo 182 trestných činov a na políciu bolo z prostredia Pentagonu predvedených 427 osôb. Hodnota domu klesla o neuveriteľných 54 mil. Sk, čo predstavuje stratu na cene jedného bytu až 340 tis. Sk. V dome zostávalo čoraz menej tých, ktorí mali záujem katastrofálnu situáciu zvrátiť.

Koncom roka 2006 sa za finančnej pomoci mestskej časti Vrakuňa a Rady vlády na prevenciu kriminality začal realizovať projekt DROGYVON, ktorého sme autorom a realizátorom. Po dlhoročnej skúsenosti s projektom BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS®, zameraného na technicko-organizačné riešenie ochrany bytových domov, sme vypracovali projekt prispôsobený podmienkam bytového domu Stavbárska 40 a 42. Na zástupcov vlastníkov a správcu domu čakalo množstvo práce a úsilia. Na začiatku projektu bolo nevyhnutné vytvoriť veľmi silný tlak na neprispôsobivé osoby a osoby, ktoré sa v dome pohybovali neoprávnene. Preto technické zariadenia, ktoré sa nám praxou overili, boli posilnené výkonom nepretržitej 24 hodinovej vzdialenej správy za pomoci bezpečnostnej služby. Keď sa do projektu zapojila aj Polícia SR, začal byť tento boj úspešný a situácia sa postupne menila. V súčasnosti je možné konštatovať zvýšenie bezpečnosti v dome, mimoriadne zlepšenie čistoty, zastavil sa predaj bytov pod ich trhovú cenu a taktiež prestali odchádzať dobrí a statoční obyvatelia tohto domu.

No je dôležité povedať, že v Pentagone bola vyhraná prvá bitka, ale „vojna“ stále pokračuje. Technika pomohla rozbehnúť proces zmien, čo však výrazne chýba je možnosť viac sa oprieť o platné zákony a to najmä v prípadoch porušovania domového poriadku, nájomných zmlúv, či všeobecných zásad dobrého a mravného správania. Celkový úspech projektu tak bude zaviesť aj od všeobecného pochopenia potreby zmien v legislatíve týkajúcej sa vlastníctva bytov a nebytových priestorov. Treba si uvedomiť, že problémy v bytových domoch sa budú oveľa jednoduchšie riešiť formou prevencie ako prísnej reštrikcie.


home