logo1logo2
logo3

časopis Nové línie, č.I, 2002

BEZPEČNÉ BÝVANIE
V dnešnom ubehanom svete, ktorý nás často unavuje a vyčerpáva, sa tešíme na návrat na miesto, ktoré si roky budujeme, tam kde nás čakajú naši blízki, medzi veci, ktoré nás robia šťastnými a vyrovnanými. Tešíme sa na návrat domov. každý sa rád vracia tam, kde pociťuje pokoj a bezpečie, a nezáleží na tom, či je to veľký rodinný dom alebo malá garsónka.

Človek je, bohužiaľ, tvor, ktorý dokáže zničiť takmer všetko. A to je problémom najmä v bytových domoch, ktorých často anonymné prostredie priam ponúka vandalom a zlodejom voľné pole pôsobnosti. Je načase, aby sme to zmenili. Práve preto by sme vám radi predstavili projekt Bezpečné bývanie, ktorého autorom je firma RYS, v spolupráci so spoločnosťou TESLA STROPKOV – a.s., občianskym združením PON, Slovenskou poštou a Políciou SR. Jej cieľom je organizačno-technické zabezpečenie ochrany panelových domov v hromadnej bytovej výstavbe. V projekte sa kladie veľký dôraz na výber a inštaláciu technických prvkov a ich optimálnu kombináciu na vytvorenie bezpečného domu.

Uzatvorením vchodu, kontrolou a dozeraním na poriadok a čistotu, dom dostane kultivovaný vzhľad, čo vplýva morálne a esteticky na okolie. Vyrieši sa aj večný problém s rozbitými poštovými schránkami a znížia sa náklady na opravu a údržbu domu. No hlavne sa zvýši bezpečnosť všetkých jeho obyvateľov. A to môžeme ovplyvniť montážou technických zariadení v jednotlivých bezpečnostných zónach vo vstupných priestoroch. Dôležité je, samozrejme, spomenúť spoluprácu všetkých vlastníkov či nájomcov. Len tak – s podporou ľudského faktoru – budú akékoľvek bezpečnostné opatrenia naozaj úspešné.

Ako to funguje konkrétne?
Pri vstupe do obytného domu je potrebné prejsť najskôr hlavnou bránou. Prvá bezpečnostná zóna je vytvorená zabezpečením, teda uzamknutím hlavnej brány. Tu budú inštalované elektromagnetické zámky, systém DEK – systém dotykových elektronických kľúčov, ako aj tlačidlové tablo, ktoré umožní návštevníkom kontakt s majiteľmi bytov. Súčasťou môžu byť aj zálohové zdroje, ktoré riešia problematiku funkčnosti systému pri výpadku elektrickej energie. Pri prechode cez hlavnú bránu sa osoba dostane do vestibulu, v ktorom môžu byť umiestnené napr. poštové schránky. Pokiaľ sa osoba chce dostať ďalej k výťahom, prípadne k schodisku, musí prejsť cez druhé vstupné dvere. Druhá bezpečnostná zóna bude vytvorená zabezpečením týchto dverí, a to podobným systémom ako hlavná brána.

Tretiu bezpečnostnú zónu tvorí zabezpečenie výťahov a vstupných dverí na schodisko, Do výťahov sa budú inštalovať dotykové plochy a výťah bude môcť ovládať iba osoba vlastniaca elektronický kľúč. Výťah bude osadený aj tzv. núdzovým mechanickým zámkom, ktorým je možné odblokovať systém DEK, a výťah potom bude možno používať štandardným spôsobom. Popri týchto bezpečnostných zónach je ešte možné spustiť do prevádzky aj kamerový systém s možnosťou archivácie udalostí a osôb prechádzajúcich cez prvú bezpečnostnú zónu. V prvej bezpečnostnej zóne budú inštalované kamery monitorujúce hlavný vchod a priestor v oblasti vestibulu. Možnosťou je aj umiestnenie „vzdialenej technickej vrátnice.“ Náklady na jej vytvorenie sú nižšie ako pri „živej“ vrátnici a prakticky predstavujú len náklady na nákup či prenájom a inštaláciu jednotlivých technických zariadení. Vzdialená technická vrátnica je vytvorená prepojením operačno-pamäťovej jednotky pri vchodových dverách s PC umiestneným v byte zodpovednej dôveryhodnej osoby, napríklad člena domovej samosprávy.

Technické prostriedky
Systém ochrany využíva zariadenia spoločnosti TESLA STROPKOV – a.s. Je to firma s dlhoročnou tradíciou výroby takýchto zariadení, či už ide o domáce telefóny, tlačidlové tablá či sieťové napájače. V roku 1996 získala spoločnosť certifikát na zavedený systém riadenia kvality podľa EN ISO 9001, od roku 2001 je držiteľom certifikátu na zavedený systém riadenia kvality podľa ISO/TS 16949. Výrobky tejto spoločnosti ponúkajú prevádzkovú spoľahlivosť a rozumnú cenu. Dôležitý je aj fakt, že ide o slovenského výrobcu, a kúpou výrobkov nesúcich slovenskú značku podporuje slovenský zákazník sám seba. Pre dosiahnutie komplexného zabezpečenia obytného domu je nevyhnutné vyberať zariadenia, ktoré sú schopné spolupracovať. 100%-nú kompatibilitu s ostatnými technickými prvkami projektu Bezpečné bývanie – či už ide o systém dotykových elektronických kľúčov, elektromagnetických zámkov alebo monitorovacích zariadení – zaručí práve použitie domácich dorozumievacich zariadení z produkcie TESLA STROPKOV – a.s.


home