logo1logo2
logo3

Marcela Beňušková, časopis Stavebníctvo a bývanie, ročník 4, dec.2002

BEZPEČNEJŠIE BÝVANIE V PANELÁKU
Zo všetkých strán sa na nás valí množstvo informácii o bezpečnosti bývania, o spôsobe zabezpečovania bytov a domov pomocou rôznych jednoduchých či komplikovaných technických zariadení. Je niekedy veľmi zložité odhadnúť čo je v skutočnosti nevyhnutne potrebné a tiež čas, kedy k nejakým zmenám a investíciám pristúpiť. Skúsenosť je bohužiaľ taká, že svoje peňaženky otvoríme až vtedy, keď sa nám stane niečo veľmi nemilé.

Najpostihnutejšou a najviac trpiacou časťou obyvateľstva sú ľudia žijúci vo veľkých anonymných bytových objektoch, kde dochádza najčastejšie ku krádežiam, vlámaniam, k vandalizmu a k ďalším druhom trestnej činnosti. Výmena vchodových dverí do bytu za kvalitné a drahé bezpečnostné dvere sa stalo bežnou praxou. Otázne je, či je to správny postup pri vytváraní bezpečného domova. Prečo nevytvoriť situáciu, kedy sa potencionálny páchateľ vôbec nedostane k vchodovým dverám do bytu? Prečo si ho nedržať čo najviac "od tela"? Uzatvorením a zabezpečením hlavnej vchodovej brány do obytného domu, kontrolou a dozeraním na poriadok a čistotu spoločných priestorov sa dom stane nie len bezpečným, ale získa i kultivovaný vzhľad.

Projekt Bezpečné Bývanie
je u nás zatiaľ novinkou, ktorá rieši organizačno-technické zabezpečenie ochrany obytných domov v hromadnej bytovej výstavbe. V projekte sa kladie veľký dôraz na výber a optimálnu kombináciu technických prvkov a rieši aj organizačnú stránku prevádzky hlavnej brány, ktorá spočíva v kontrole osôb vstupujúcich do chráneného priestoru a v ovplyvňovaní správania ľudí. Po prvý raz sa projekt realizoval v jednom z petržalských panelových domov, kde boli podľa slov jeho obyvateľov večne špinavé spoločné priestory, na dennomm poriadku bolo prepadávanie vo výťahu, voľne doň vstupovali bezdomovci i narkomani a takmer každý druhý byt v dome bol aspoň raz vykradnutý. Preto sa rozhodli neudržateľnú situáciu riešiť a začali s obnovou funkčnosti komunikačného systému medzi bytom a návštevou pri bráne, ktorá spočíva inštalácii domácich telefónov a tlačidlového tabla. Ďalším krokom bolo spustenie prevádzky prístupového systému DEK s kontrolou oprávnenia vstupu a inštalácia zábranových zariadení ako sú elektromagnetické zámky so zabezpečovacou silou až 600 a viac kg. Vznikol tak základný predpoklad pre úspech celého projektu, bola zabezpečená komunikácia s návštevou a prístupové práva dostali všetky oprávnené osoby.

Technická časť projektu
Okrem kontroly vstupujúcich osôb je potrebná aj kontrola stavu technických zariadení, na čo sa využíva systém mobilnej kontroly SMK-824, umožňujúci oprávnenej osobe kontrolu a ovládanie zariadení z mobilného telefónu. V prípade spomínaného domu je predseda domovej samosprávy informovaný napr. o výpadku elektrickej energie, neštandardne dlhom alebo násilnom otvorení hlavnej brány a pod. Dôležitým prvkom je aj kamerový systém, snímajúci a kontrolujúci spoločné priestory a je veľmi dobrým pomocníkom pre stráženie si vlastných investícií, napomáha odhaľovať prípadný vandalizmus, nezodpovedné konanie a iné neštandardné situácii.

Príjemná zmena
Spomínaný dom nie je jediný kde sa obyvatelia rozhodli pre realizáciu projektu Bezpečné bývanie. Takéto domy nájdete nie len v Bratislave ale aj v Nitre, Košiciach, Žiline či Bánovciach nad Bebravou. Majú spoločných niekoľko vecí: zvýšila sa bezpečnosť obyvateľov domu, vo vnútorných priestoroch domu sa znížilo riziko poškodzovania zariadení domu, zastavil sa pohyb neoprávnených osôb a tým aj páchanie trestných činov. Najdôležitejšia a veľmi príjemná zmena je, že ľudia začali byť oveľa všímavejší, príjemnejší, spoznali lepšie svojich susedov a začali mať konečne pocit bezpečia. V takomto dome sa celkovo zvýšila kvalita života jeho obyvateľov.


home