logo1logo2
logo3

Peter Grečko, časopis Stavebníctvo a bývanie, December 2005

STRATILI STE KĽÚČE?
Už šesť rokov projekt BEZPEČNÉ BÝVANIE skvalitňuje zabezpečenie a správu prístupu do bytových domov. Tu je dôležitý dotykový elektronický kľúč (DEK), umožňujúci unikátnu identifikáciu každého používateľa. No nie len DEK zaručuje kvalitu prístupového systému. Ide o celý balík softwarových a hardwarových riešení upravených pre veľké bytové domy..

Pri strate zväzku kľúčov hrozí majiteľovi ich zneužitie (vykradnutie bytu, odcudzenie auta) a finančné náklady spojené s výmenou mechanických zámkov, najmä ak ide o kľúče od spoločných priestorov domu. Na zväzku kľúčov obyvatelia nosievajú aj DEK kľúč či bezkontaktný prívesok. Elektronický identifikátor a kvalitné prístupové systémy umožňujú nájdené kľúče vrátiť majiteľovi.
Pre takéto využitie identifikátorov sme pripravili organizačný postup i nové technické prostriedky, ktoré rýchlo a bezpečne vyhľadajú majiteľa kľúčov. Projekt SaNI – straty a nálezy identifikátorov je špecifickou súčasťou projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS® a zvyšuje kvalitu bývania a bezpečnosti tých, čo sa doňho zapojili. Zároveň je i príspevkom k prevencii kriminality.

Technické riešenie
Prístupové systémy využívané v projekte sú postavené na prehľadnej evidencii používateľov a udalostí. Nový software poskytuje prepracovanejšiu správu identifikátorov a príjemné používateľské prostredie. Software, vyvinutý pre bytové domy reaguje na Zákon č. 367 Zb. O správe bytov a nebytových priestorov a požiadavky správcov databáz. Podporuje spoluprácu prístupového a dorozumievacieho systému, kontrolu a ovládanie výťahov, fotodokumentáciu a fotoidentifikáciu, vzdialenú správu systému cez GSM, LAN a WAN. Umožňuje analýzu udalostí vo vybranom čase – vstupy, výstupy, nezatvorené dvere, násilné otvorenie, adresné otváranie z bytu a pod. Presne definované vlastnosti každého identifikátora umožňujú obmedziť používateľské práva neplatičom a neprispôsobivým osobám. K jeho unikátnym vlastnostiam patrí možnosť kryptovania databáz identifikátorov,čo je základ centrálnej evidencie identifikátorov.

Centrálna evidencia identifikátorov
Centrálna evidencia identifikátorov(CEI) je súbor zakryptovaných databáz identifikátorov a obsahuje len ich zakódované čísla. Na jej tvorbe spolupracujú montážnici prístupových systémov, výbory domových samospráv a iní správcovia objektov. V CEI sa evidujú len zakódované identifikačné čísla DEK kľúčov a bezkontaktných príveskov, správca nedostáva mená ani adresy užívateľov a napriek tomu je systém vyhľadávania funkčný.

Zakryptované – chránené databázy sa posielajú do centrálnej evidencie. Doteraz sa do CEI zaradilo 631 databáz (108 683 používateľov), pre ktorých už nie je strata kľúčov „tragédiou“.

Ochrana osobných údajov
V procese vyhľadávania sa neobjavuje meno ani adresa používateľa. V databáze je len zašifrovaná hodnota identifikátora, heslo a kontaktné údaje správcu prístupového systému. Do chránenej databázy sa nedostáva originálne číslo identifikátora, meno a adresa používateľa, adresa umiestnenia systému, ani ďalšie systémové informácie, podľa ktorých by sa dal určiť používateľ a miesto prevádzky prístupového systému.
Organizačné riešenie

Najviac prístupových systémov sa využíva v bratislavskej Petržalke, kde funguje spolupráca s okresným riaditeľstvom PZ. Preto budú prvými správcami CEI obvodné oddelenia PZ, kam možno nájdené kľúče priniesť alebo poslať. Pripravujeme možnosť vzniku viacerých správcov CEI a osôb oprávnených vstupovať do CEI, ktorými môžu byť aj výbory domových samospráv, čo uľahčí a zrýchli vyhľadávanie. Pripravuje sa aj internetová forma CEI, kde si každý nálezca priamo vyhľadá kontakt na správcu databázy, do ktorej patrí stratený identifikátor. Polícia alebo iný správca CEI bude mať k dispozícii špeciálny software a hardware, pomocou ktorého jednoducho a rýchlo vyhľadá stratený identifikátor. Ak sa identifikátor v CEI nachádza, program vygeneruje heslo a kontakt na správcu prístupového systému, ktorému poskytne informáciu o nájdenom identifikátore. Správca z týchto informácii zistí majiteľa identifikátora a odovzdá mu kľúče. . . .


home