logo1logo2
logo3

denník SME, 9.12.2005

Najbezpečnejšie sa býva v petržalských panelákoch
Kým ulice Petržalky zostávajú z hľadiska kriminality vážnym problémom, bezpečnosť jednotlivých domov sa zvyšuje, a to najmä vďaka projektu Bezpečné bývanie RYS. Zavádzanie bezpečnostných prvkov v budovách prispieva okrem primárneho cieľa aj k riešeniam ostatných problémov, ktoré sa so životom v dome s veľkým počtom bytov a širokým sociálnym spektrom obyvateľov spájajú. Najmä v zime sa kriminálne živly, vandali a asociáli úspešne ukrývajú v spoločných priestoroch domov, na schodištiach či v pivničných priestoroch. V nezabezpečených budovách sa stretávame aj s útokmi vo výťahoch. Veľmi nízke vedomie spolupatričnosti a komunity v domoch a úplná absencia kontroly pohybu osôb v domoch býva pre ich pôsobenie doslova živnou pôdou.

Pred šiestimi rokmi sme začali s projektom BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS®, ktorý prostredníctvom technického zabezpečenia a organizačných opatrení vytvoril predpoklady pre kvalitné zabezpečenie a správu prístupu do domov hromadnej bytovej výstavby. Veľmi dôležitým technickým prvkom v projekte sa stal dotykový elektronický kľúč (DEK), ktorý s využitím technológie iButton poskytuje unikátnu identifikáciu každého užívateľa. Samozrejme nie len samotný DEK zaručuje kvalitný prístupový systém. Je to celý balík softwarových a hardwarových riešení s vlastnosťami upravenými práve pre prostredie veľkých bytových domov. Samozrejmosťou projektu je používanie certifikovaných výrobkov a dodržiavanie zákonov v jeho organizačnej časti.

Tieto problémy však neboli výlučne problémom najväčšieho slovenského sídliska, v rôznej miere sa týkajú sídlisk ako takých.

Riešením je zavádzanie bezpečnostných zariadení a systémov v rámci technického zabezpečenia budov. Aj tie najdokonalejšie a najdrahšie bezpečnostné systémy však strácajú na účinnosti bez vzájomnej komunikácie a angažovanosti obyvateľov. Nielen medzi sebou, ale aj s políciou a všetkými tými, ktorí do domov majú alebo by mali mať nesťažený prístup, ako sú hasiči, poštári, prvá pomoc, správcovia technických zariadení budov alebo hoci len návštevníci.

Čo dokážu bezpečnostné systémy
Bezpečne bývať znamená, že osoby, ich majetok a súkromie sú chránené pred neoprávneným zásahom. Základné prvky bezpečného bývania sú identifikácia dotykovým elektronickým kľúčom DEK, možnosť identifikovať toho, kto prichádzajúceho vpustí do domu a toho, kto za sebou dvere nezatvorí. Bez súčinnosti všetkých troch prvkov vzniká bezpečnostná diera.

Vyšším stupňom zabezpečenia je spolupráca s políciou a analýza údajov, ktoré bezpečnostný systém zhromažďuje. Analýza umožňuje zistiť, ktoré kľúče sú zneužívané či stratené. Dotykový elektronický kľúč DEK má viacero funkcií. Má v sebe zakódované identifikačné číslo, ale nie priamo údaje o jeho nositeľovi, čím sú identifikačné údaje jeho vlastníka zabezpečené pred zneužitím. Stratený či zneužívaný kľúč možno deaktivovať a nemožno z neho vyrobiť nelegálnu kópiu. Jediným DEK kľúčom pritom možno otvárať toľko dverí, na koľko sa aktivuje - okrem vchodových dverí aj výťah, vstup do pivničných priestorov či vstup do zabezpečeného kontajnerového priestoru. Ak vaši príbuzní či priatelia bývajú v podobne zabezpečenom dome, možno si u správcu ich domu a s ich súhlasom dať aktivovať vstup aj k nim. Budete tak mať "návštevný" kľúč. Vďaka službe straty a nálezy identifikátorov možno zabezpečiť, aby sa nájdený kľúč vrátil jeho vlastníkovi, hoci priamo z kľúča nemožno získať majiteľove identifikačné údaje.

DEK napomáha zvyšovať i platobnú disciplínu v dome, pretože je i prostriedkom istého nátlaku na neplatičov, napríklad tým, že im znemožní používať výťah. "Hoci sa nesmú zverejňovať mená neplatičov, neznamená to, že im nemožno zabrániť priživovať sa na vymoženostiach, za ktoré ostatní platia a zároveň im znížiť náklady spojené s užívaním bytu a domu," hovorí P. Grečko, projektový manažér systému Bezpečné bývanie - Rys.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Možnosť kontroly pohybu osôb v spoločných priestoroch bytového domu môže vyvolávať obavy zo zasahovania do súkromia. Sféra súkromia však začína za dverami bytu. V ostatných priestoroch domu a ulice sa možno pohybovať anonymne. Zavedením bezpečnostného systému sa mení sociálny priestor. Medzi vchodom do domu a dverami do bytu sa viac či menej známi susedia menia na komunitu, schopnú legálneho nátlaku na neprispôsobivých susedov či neplatičov, ale na druhej strane nútenú rešpektovať pravidlá slušného spolunažívania.

Zhromažďovanie údajov a archivácia informácií získaných z bezpečnostného systému musí byť v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Poskytovať informácie a záznamy získané priamo alebo na základe analýzy možno len prevádzkovateľovi objektu. Tretím osobám ich možno poskytnúť len na základe dožiadania polície alebo súdu v súlade so zákonmi.

O tom, aké údaje sa budú zhromažďovať, rozhodujú hlasovaním samotní vlastníci bytov a ich rozhodnutie je zakomponované do domového poriadku.


Grečko: Prechádzame od zvýšenia bezpečnosti domov k ich humanizácii

O projekte Bezpečné bývanie Rys sme hovorili s jeho tvorcom PETROM GREČKOM.

Ako vznikol tento projekt?
"Vynútila si ho skutočnosť vysokej kriminality a anonymity na sídliskách. Vznikol teda zdola. Funguje od roku 1999 v Petržalke, postupne sa šíri po Slovensku a je oň záujem aj v zahraničí."

Montujete tento bezpečnostný systém aj do novostavieb?
"V rámci problémov sídlisk sme sa chceli sústrediť na pôvodné sídliská, ktoré vznikli v časoch, keď domy patrili nikomu a každému. Novostavby náš zabezpečovací systém nemajú, obracajú sa na nás samosprávy problémových domov."

Máte spätnú väzbu od polície o tom, čo sa zlepšilo a kde?
"Existujú oficiálne štatistiky, z ktorých možno zistiť, že v domoch kde sme inštalovali bezpečnostný systém, poklesla kriminalita o 60 %, no každý dom vie aj sám vyhodnotiť, či a ako sa situácia zlepšila. My si to zisťujeme návratkami v ankete a tieto informácie poskytujeme ako spätnú väzbu polícii. Postupne prechádzame od zvýšenia bezpečnosti domov k ich humanizácii a zvýšeniu životného štandardu v nich. Ľudia zisťujú, že je výhodné používať jeden kľúč napríklad i do pivnice a uvedomia si - takto môžeme zistiť, kto necháva v pivnici neporiadok, kto znečisťuje dom a podobne."

Možno nízku bezpečnosť v panelákoch považovať tiež za systémovú chybu, ako napríklad chýbajúce zateplenie?
"To nie, pretože u nás nie je definovaný bezpečnostný štandard. Ten by sa mohol objaviť v návrhu zákona o prevencii kriminality, ktorý pripravuje policajné prezídium."

Zvýhodňujú poisťovne zabezpečené domy?
"Perspektívne je naším cieľom dosiahnuť u poisťovní poistné zvýhodnenie obyvateľov domov s bezpečnostným systémom".

Kto je správcom systému Bezpečné bývanie?
"Môže ním byť montážna firma, osoba poverená domovou samosprávou, správcovská spoločnosť či bytové družstvo, alebo iný správca. Máme skúsenosť, že každý piaty zabezpečený dom spravuje niekto zo susedov, a v týchto domoch robia i analýzu výstupov. Iní správcovia sa zvyknú uspokojiť len so zabezpečením údržby kľúčov a komunikačných zariadení a ten vyšší stupeň zabezpečenia - analýzu a vyhodnocovanie výsledkov už nerobia." Aj preto od budúceho roka plánujeme spustiť systém vzdialenej správy Rys IT, ktorý bude môcť centrálne spravovať bezpečnostné systémy domov, robiť analýzy a zabezpečovať nonstop servis, napríklad zabezpečí vstup lekárskej služby, servisných pracovníkov a iných oprávnených osôb do budov. Smerujeme teda k digitalizácii domu." (vju)


home