logo1logo2
logo3

Michaela Drevická, Petržalské noviny, december 2003

DEK IDENTIFIKUJE MAJITEĽA PRI KAŽDOM POUŽITÍ
Nemáte nikdy čas prísť na domovú schôdzu? Nevadí, podieľať sa na chode domu a rozhodovať môžete aj tak. Prinášame vám informáciou o spôsobe, ako zlepšiť pomocou techniky komunikáciu medzi vlastníkmi bytu – ako hlasovať bez zvolania schôdze. Autorom projektu je firma RYS, o ktorej bezpečnostných systémoch a projekte Bezpečné bývanie sme v PN už písali. Podrobnejšie informácie o nám poskytol jej riaditeľ Peter Grečko:

Zorganizovali sme tri domové schôdze, prvú na Lenardovej ulici, druhú na Rovniankovej a tretiu na Wolkrovej. Na všetkých sme prišli k rovnakému zisteniu - obrovský problém je s účasťou obyvateľov domu na schôdzach a nelepší sa to. Dokonca ani v domoch, ktoré sa vďaka technike stali bezpečnejšími a čistejšími. Deje sa to z rôznych dôvodov - niekto je v tom čase v práci, iný leží doma chorý, niekto je introvert alebo ho dôvod schôdze jednoducho nezaujíma. Preto sme na tretej domovej schôdzi na v dome Wolkrovej ulici, predstavili ľudom hlasovacie zariadenie, pomocou ktorého budú môcť vyjadriť svoj názor hoci sa schôdze nezúčastnia.

Na akom princípe funguje?
Zariadenie je určené pre domy, v ktorých sa používa systém DEK, tvoria ho dve tlačidlá - zelené a červené, ktoré sa nachádzajú neďaleko vstupnej brány, takže keď si človek otvorí bránu a identifikuje sa pri tom dotykovým elektronickým kľúčom, môže vzápätí zahlasovať. Stačí, teda aby správca, či domový dôverník vhodil otázku do poštových schránok, prípadne ju vylepil v priestoroch domu a obyvatelia sa k nej vyjadria cez hlasovacie zariadenie, kedykoľvek budú vchádzať či vychádzať z brány, ich rozhodnutie bude zaznamenané v počítačovej databáze, ktorá je súčasťou systému DEK.. Tlačidlo hlasovacieho zariadenia sa stláča prstom, preto je dôležité identifikovať sa pred hlasovaním, DEK kľúčom. Hlasovanie musí prebehnúť do siedmych sekúnd od identifikácie. Toto hlasovacie zariadenie je snahou o postupné riešenie komunikácie v dome pomocou techniky. Je to návrh, ktorý má pomôcť najmä predsedom výborov samospráv a umožniť, aby sa na rozhodovaní o chode domu mohli zúčastňovať aj vlastníci bytov, ktorí z nejakého dôvodu nemajú čas zúčastňovať sa schôdzí.

Ako prebiehali domové schôdze s použitím techniky?
Najjednoduchší a najúspešnejší prvok sú – stoličky. Jednoduché rozkladacie stoličky, vďaka ktorým ľudia nemusia postávať pri stenách a netrpezlivo prešľapovať ak sa schôdza pretiahne. Ďalšou pomôckou je možnosť prezentovania materiálov dataprojektorom na plátne – grafov, cenových ponúk a nákresov. Je možné využiť aj mikrofón, človek nemusí kričať a je ho počuť v celom priestore konania schôdze. Chceli sme, aby aj vlastníci, ktorí majú nejaký príspevok, rozprávali na prenosný mikrofón. V domoch, kde nebola dostatočne veľká miestnosť a ľudia stáli i na chodbách a za rohom, sme komunikáciu vyriešili obrazovkami, na ktoré sa prenášal obraz z miesta, kde rečnil predseda výboru. No a súčasťou techniky bolo i hlasovacie zariadenie. V súčasnosti ale ešte nie sme zvyknutí na takýto prístup a robí nám často problém komunikovať disciplinovane s ohľadom na ostatných. Na schôdzach nebolo zriedkavosťou, že ľudia spontánne reagovali na nejaký príspevok, hoci ešte nebola diskusia. Tým sa stretnutie stávalo neprehľadným a často sa zbytočne dohadovalo o nepodstatných maličkostiach. Samozrejme každý má právo verejne vyjadriť svoj názor ale malo by sa to diať, keď je na to určený priestor a určite nie formou skákania si do reči, či prekrikovania sa. Dnes už vieme, že na schôdzach nie je potrebné toľko techniky, niekedy stačia dokonca len stoličky, ale veľmi žiadanou je prítomnosť obvodného policajta s miestnou znalosťou prostredia. Zo všetkých síl presadzujeme projekt Poznaj svojho policajta a obe strany, občania i príslušníci policajného zboru, naň reagujú veľmi ústretovo. Dnes už sa nálepka Tento dom je pod zvýšených dohľadom polície nachádza na 67 bránach v Petržalke. Ak teda chcú mať občania na svojej schôdzi miestneho policajta, stačí ak svoju požiadavku prednesú na príslušné obvodné oddelenie dva týždne vopred. To je jediná podmienka PZ. Je dobré dať otázky, ktoré ľudí zaujímajú dopredu, pretože nie každý policajt je chodiaca encyklopédia a niektoré odpovede si často vyžadujú informácie z viacerých zdrojov PZ. Výhodou takéhoto kontaktu a prípadnej spolupráce je vzájomné informovanie sa, ktoré je na úžitok obom stranám.

Ako často odporúčate organizovať domové schôdze?
Dvakrát za rok. To úplne stačí. Vo väčšine prípadov sa veci odvíjajú od financií, ktoré dom má. Niekedy ich treba minúť a vtedy je potrebné rozhodnúť o tom koľko a za čo. V takých veciach treba súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a to je dôvod na zvolanie schôdze.

Hlasovacie zariadenie je učené len pre domy s DEK systémom. Čo ostatné domy?
Pripravuje sa nový zákon o správe bytov, ktorý by mal reagovať na niektoré veci a medzi nimi i na nedostatočnú účasť vlastníkov na domových schôdzach. Riešením by mala byť písomná forma hlasovania. Našim cieľom je pomôcť zákonu. Tam, kde je systém DEK, je už možné vyriešiť tento problém cez hlasovacie zariadenie. Stále myslíme na to ako veci vylepšovať. Plánujeme vymyslieť to nejakým spôsobom i v domoch, kde DEK systém nie je. Sústredíme sa v tejto snahe na Petržalku, v ktorej sme už úspešne odskúšali niekoľko našich projektov.


home