logo1logo2
logo3

Petržalské noviny č.18 ročník 9, 12.9.2003

DEK IDENTIFIKUJE MAJITEĽA PRI KAŽDOM POUŽITÍ
V súčasnosti sa čoraz viac obyvateľov petržalských domov (resp. domové samosprávy) stará o svoju bezpečnosť. Brány sú zamknuté a do mnohých sa dostanete len použitím špeciálneho kľúča alebo si po vás do vestibulu musia prísť domáci. Domy, do ktorých aj ich obyvatelia pred časom vstupovali s nechuťou až strachom sú dnes príjemnými miestami, kde nemajú čo robiť neporiadok a podozrivé indivíduá.

Bezpečne uzavreté brány však komplikujú prácu príslušníkom polície, ktorí majú pri výkone svojho povolania problém dostať sa na miesto činu. Pretože ak napríklad dostanú hlásenie o domácom násilí, nemôžu predsa zazvoniť niekomu spod brány so slovami: „Otvorte nám, vieme, že bijete svoju ženu, ideme vás zatknúť.“

Preto sa v polovici mája konalo u okresného riaditeľa policajného zboru SR, plk. Ing. Jarolíma Macha stretnutie predsedov výborov samospráv a polície, na ktorej sa dohodli, že občania sprístupnia svoje domy polícii. Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia firmy RYS, ktorá je autorom bezpečnostných systémov používaných v mnohých petržalských domoch. S jej riaditeľom Petrom Grečkom sme sa podrobnejšie rozprávali o projekte Bezpečné bývanie , ktoré realizujú spolu s PZ Pomoc obetiam násilia a ktoré bolo aj iniciátorom stretnutia občanov a polície.

- Naša firma pôsobí na trhu v rámci zabezpečenia panelových domov od roku 1990. V minulosti bolo ich zabezpečenie zložité, pretože domy ani byty nemali majiteľov, ktorí by sa o ne postarali. Po zmene majetkových pomerov sa situácia zlepšila. S budovaním bezpečnosti sa začalo v najproblémovejších domoch, napríklad na Rovniankovej 14. V tomto dome bola vo vchode i na schodiskách špina a neporiadok, susedia sa nezdravili, nedôverovali si, v celom dome bola nezdravá sociálna klíma. A práve tam sme uskutočnili pilotný projekt Bezpečné bývanie. Najdôležitejšia je komunikácia medzi ľuďmi, spolu sa musia rozhodnúť, že chcú bývať inak, kvalitnejšie, bezpečnejšie. A keď sa dohodnú, príde im na pomoc technika. Najprv je potrebné zabezpečiť, aby bol hovor medzi bránou a bytom v poriadku . Druhým krokom je identifikácia ľudí, aby neboli anonymní voči tomu, čo používajú a kade chodia. Identifikáciu umožňuje DEK – dotykový elektronický kľúč, ktorý identifikuje majiteľa pri každom použití. Tretím krokom sú špeciálne elektromagnetické zámky, ktoré nezostarnú a neničia sa, pretože nemajú mechanické časti – jednoducho sa zlepia a držia. A aj keby niekto prekonal ich silu, ktorá sa rovná 600 kg, tak sa len odlepia a ďalej fungujú. Netreba žiadnu zložitú výmenu a opravu. Našim zámerom je stavať vzdialené vrátnice – technické, nezaložené na ľudskom faktore. Pretože každý človek, ktorý stráži dom, môže spraviť chybu. My sme posilnili techniku a človeka, ktorý je ovláda, sme nechali bývať v jeho byte, a tak je vlastne chránený pred prípadnými útokmi zo strany tých, ktorým nevyhovuje, že je v dome poriadok a bezpečne.

Koľko domov patrí do projektu Bezpečné bývanie?
- V súčasnosti je v Petržalke zabezpečených okolo 160 domov DEK systémom – teda prvkami Bezpečného bývania. Aj bližšia spolupráca s políciou je súčasťou projektu, preto sme iniciovali májové stretnutie a veľmi nás teší, že obe strany rozprávali veľmi otvorene o vzťahoch polícia – občania a dohodli sa na vzájomnej pomoci. Ohlasy na stretnutie boli veľmi pozitívne a občania sa dožadujú ďalšieho. Máme ho v pláne uskutočniť ešte v tomto roku. Myslíme si, že bližšia spolupráca a kontakt s políciou dodá občanom aj viac pocitu bezpečia. Polícia prevzala kľúče od domov a je si vedomá toho, že je v tých priestoroch na návšteve a slúži občanom. Toto by mal byť prvý krok k zbližovaniu občanov a polície – konkrétne v Petržalke. Výzvy na realizáciu projektu máme už aj v iných častiach Bratislavy.

Koľko domov je už pod ochranou polície?
- Od augusta má nálepku Tento dom je od zvýšeným dohľadom polície šesť domov a ich počet stále vzrastá. Predpokladáme, že do konca roku z približne 160 domov s DEK systémom bude minimálne jedna tretina sprístupnená polícii.

Ako spolupracujete s OZ Pomoc obetiam násilia?
- OZ Pomoc obetiam násilia, ktorého sme členom, nás poverilo, aby sme zabezpečovali prevenciu tak, aby sa páchateľ ani obeť nikdy nestretli. A to práve ochranou domu a zabezpečením ochrannej zóny, pretože v takomto dome sa vytvára komunita, spoločenstvo, ktoré komunikuje, zaujíma sa o dianie okolo seba a nie je k sebe ľahostajné. Najväčším zadosťučinením našej práci bolo pre mňa to, keď predseda výboru domovej samosprávy pán Drda z Rovniankovej 14 opisoval, ako po zavedení bezpečnostného systému zaregistroval pri návrate domov zmenu. Nielen bezpečné a čisté priestory v miestach, kde bola nedávno spúšť. Ešte čosi viac – pozdravil ho sused. Ale nie z najbližšieho okolia – z rovnakého poschodia, ale sused, ktorý býva o pár podchodí nižšie. Mizla vzájomná nedôvera a v zabezpečenom dome vznikalo spoločenstvo. Začalo to tým, že sa zamkol dom pred nepovolanými osobami, že sa jeho obyvatelia začali identifikovať a zmenilo sa ich myslenie.

Akým spôsobom sa uskutočňuje identifikácia?
- DEK-kľúč identifikuje pri použití svojho majiteľa rovnako presne ako odtlačky prstov. V databáze systému každej brány sa zaznamenávajú všetky použitia pri vchode a východe z brány. Každý kľúč má svoje originálne 16-miestne číslo zakódované v čipe. DEK-kľúče vyrába jediný výrobca na svete a ručí za to, že každý kľúč je jedinečný.Databázu kľúčov najprv vytvára montážna firma a dom sa po nainštalovaní bezpečnostného systému sám rozhodne, či si ju bude obhospodarovať sám alebo ju nechá v kompetencii danej firmy i naďalej. My obyvateľom domu radíme, aby nad systémom po jeho zabehnutí prevzali jeho kontrolu sami – obsluha je pomerne jednoduchá. Stratené kľúče sa vymazávajú, nové sa pridávajú. Databázu možno obsluhovať priamo s bytu, stačí na to počítač. Nikomu cudziemu netreba platiť za servis, ani za obsluhu.

Môže sa databáza použiť i ako dôkaz pre políciu?
- Ak dostane polícia hlásenie o trestnom čine, môže požiadať o výpis z databázy, a tak zistiť, kto v inkriminovanom čase prechádzal cez bránu. To v mnohých prípadoch pomohlo nájsť nielen svedkov, ale aj páchateľa činu.

Ak už majú DEK systém v bráne, aký ďalší stupeň ochrany im môžete ponúknuť?
- Stále sme zvyknutí najmä na ochranu predných dverí – to je prvý okruh, prvá zóna. Často ale nestačí, pretože páchateľ sa môže prešmyknúť dnu, keď niekto vychádza von z domu a rovnako sa vie dostať i von. Preto ľuďom ponúkame viaczónovú ochranu, napríklad vo výťahu. Problém výťahu určite pozná každý Petržalčan – kabíny sú popísané, špinavé, často nepríjemne páchnuce po zvieratách i ľuďoch. Ponúkame riešenie, pri ktorom môže výťah používať len ten, kto v dome býva. Výťah sa totiž pohne až vtedy, keď sa v ňom identifikujete DEK-kľúčom. Okrem toho, keď vstúpite do výťahu a uvidíte na stene, ktorá bola ešte ráno čistá nejakú čarbanicu, stlačíte červené tlačítko vandal , a tým oznámite databáze , že je nejaký problém. Osoba obsluhujúca databázu zistí, kto bol vo výťahu pred vami, a tak je možné vytipovať, kto je potenciálny páchateľ. Z reálneho života máme ale skúsenosť, že stačilo zabudovať do výťahu systém DEK a tlačítko Vandal a problémy s neporiadkom prestali. Technika dokaže niekedy vychovávať.

- Chcel by som sa poďakovať predsedom výboru samospráv a ich členom, pretože práve oni sú hrdinovia Petržalky, tí, ktorí ju menia. Oni sa neboja ísť proti zlým vystavujúc sa riziku, že hlupák, ktorý sa nechce prispôsobiť, im poškriabe auto alebo bude nejako atakovaťich deti. Sídlisko vytvárajú ľudia , ktorí v ňom bývajú a keď sa v domoch žije kultúrnejšie a vyrastajú v nich ľudia, ktorí nie sú ľahostajní ku svojmu okoliu mení sa aj celé sídlisko k lepšiemu. Takýto predsedovia a členovia výborov domových damospráv si najviac zasluhujú poďakovanie za to, že sa Petražalka mení k lepšiemu.


home